Den Danske Komite

Le Souvenir Français

 

Den Danske Komité

Om Den Danske Komité

Formanden for Den Danske Komité Lektor Pierre Hyllested lægger krans ved det belgiske monument på Vestre Kirkegård d. 11. november 2013.

 

Historie

 

Siden begyndelsen af 1920-erne har en dansk komité, i samarbejde med kommuner og kirkegårde, varetaget Le Souvenir Français’ opgaver i Danmark. I provinsen sker det i tæt samarbejde med lokalkomitéerne.

Der findes mindesmærker og adskillige soldatergrave på Assistens Kirkegård og Katolsk Vestre Kirkegård i København. Endvidere er der gravsteder og mindesmærker i Gilleleje, Gunderup, Haderslev, Helsingør, Lindelse, Løgumkloster, Tinglev, Trige og Viborg.

 

Den Danske Komité blev i mellemkrigstiden knyttet til hovedorganisationen Le Souvenir Français, men bevarede dog en høj grad af selvstændighed. Formålet for begge organisationer er det samme:

 

  • at bevare mindet om de soldater der døde for Frankrig eller ved fremragende handling har gjort Frankrig ære,
  • at våge over vedligeholdelsen af deres grave og de mindes-mærker, der er rejst for dem, samt
  • at videregive erindringen om dem til kommende generationer

 

I København deltager myndigheder, organisationer og private. Den Franske Ambassade er traditionelt repræsenteret, normalt med ambassadøren i spidsen. Herudover deltager repræsentanter for hoffet, forsvaret og en række foreninger, herunder De Allieredes Danske Våbenfæller og den fransk-danske venskabsforening Amicale Française. Det franske gymnasium, Prins Henriks Skole, sender flere skoleklasser.

 

Den Danske Komité, herunder lokalkomitéerne, har Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen som protektor.

 

Komitéens virke

 

Den Danske Komité inspicerer med mellemrum de enkelte grave og mindesmærker for at sikre, at disse bliver passet og eventuelt renoveret, hvis det er nødvendigt. På dette punkt arbejder komitéen tæt sammen med kirkegårdenes administrationer.

 

Ved samtlige grave rundt om i landet holdes hvert år omkring d. 11. november mindehøjtideligheder og mindre ceremonier, hvorunder der bliver lagt kranse på grave og ved monumenter. Disse ceremonier foregår lidt forskelligt landet over. Flere steder tager skoleklasser med til kirkegården, hvilket er særlig væsentligt i relation til organisationens formål om at videregive erindringen om de faldne til kommende generationer. Visse steder gøres ceremonien særligt højtidelig ved, at der deltager militære musikere.

 

 

Komitéens sammensætning:

 

Formand

Lektor, cand. phil. PIERRE HYLLESTED

 

Næstformand

Seniorkonsulent, oberstløjtnant JAN QUITZAU RASMUSSEN

 

Sekretær

Klosterforvalter, kammerherre, oberst SØREN LYDER JACOBSEN

 

Kasserer

Kammerherre, major Nils Nykjær

 

Kammerherre, generalmajor GUSTAV GRÜNER

 

Chef for Gardehusarregimentet, oberst JENS OLE ROSSEN-JØRGENSEN

 

Specialkonsulent, cand.mag. ERIC LERDRUP-BOURGOIS

 

senest opdateret d. 7/10 2018